Autonominė nervų sistema ir hipertenzija

Ką suėda stresas?

Diabetinė kardiovaskulinė autonominė neuropatija — patologija, kuriai neretai skiriama per mažai dėmesio Parengė gyd. Diabetic cardiovascular autonomic neuropathy — an underestimated enemy. E-Journal of Cardiology Practice. Jul ; vol. Įvadas Diabetinė kardiovaskulinė autonominė neuropa­tija DKAN yra dažna diabeto komplikacija, kuri neretai lieka nediagnozuota. Ji siejama su padidė­jusia kardiovaskulinio sergamumo ir mirštamumo rizika, o jos išsivystymą lemia autonominės nervų sistemos savireguliacijos mechanizmų sutrikimas.

Kliniškai ši būklė dažniausiai pasireiškia kitaip ne­paaiškinama sinusine tachikardija, fizinio krūvio ne­toleravimu, ortostatine hipotenzija OHnebyliąja miokardo išemija, kuri autonominė nervų sistema ir hipertenzija gali lemti mio­kardo infarkto MI išsivystymą, būti širdies nepa­kankamumo ir staigios mirties priežastis. Šiame straipsnyje apžvelgiama naujausia mokslinė literatūra, nagrinėjanti DKAN epide­miologiją, diagnostiką ir prognozę. Ankstyva di­abeto diagnostika, gera glikemijos ir metaboliz­mo kontrolė bei kardiovaskulinės rizikos mažini­mo strategijos retina šios būklės pasireiškimo dažnį ir sulėtina progresavimą.

Pirmą kartą metais DKAN aprašė Low su bendraautoriais, kai tyrėjai nustatė, kad sergant diabe­tine neuropatija autonominė nervų sistema ir hipertenzija pat pasireiškia ir kardiovaskulinės autonominės nervų sistemos disfunkcija, kliniškai įro­doma OH ir nenormalaus autonominės nervų sistemos atsako į įvairius dirgiklius buvimu 1.

Ši būklė sieja­ma su padidėjusiu pacientų sergamumu ir mirštamu­mu, bloga ligos prognoze 2. Hiperglikemija ir hipe­rinsulinizmas nulemia metabolinius pokyčius, kurių rezultatas yra oksidacinis stresas ir neuronų demieli­nizacija 3. Gera glikemijos kontrolė, kardiovaskuli­nės rizikos veiksnių modifikavimas ir oksidacinį stre­są bei autonominę disfunkciją mažinančios farmako­loginės priemonės sulėtina DKAN progresavimą, su­mažina mirštamumo nuo jos komplikacijų riziką 3.

Vis dėlto endokrinologų ir diabetologų bendruomenės nėra suformulavusios oficialių šios būklės valdymo gairių.

Naršymo meniu

Šiuo metu prieinamas tik ekspertų grupės pa­rengtas dokumentas apie DKAN vertinimą, diagnos­tiką ir gydymą 4. Šiame straipsnyje apžvelgiami pa­grindiniai DKAN klinikiniai aspektai. Epidemiologija Cukrinis diabetas CD yra lėtinė neužkrečiamoji liga, turinti didelę įtaką visuomenės sveikatai visose pasaulio valstybėse, nepriklausomai nuo jų ekonomi­nio išsivystymo lygio, ir sukelianti milžinišką ekono­minę naštą, kuri šiandien jau vertinama kaip epidemi­ja.

Tokį didelį sergamu­mą lemia visuomenės senėjimas ir pramonės plėtra, dėl ko žmonių gyvensena tampa vis nejudresnė, žmonės propaguoja nesveiką gyvenseną, o visa tai lemia nutu­kimą, kuris yra pats svarbiausias CD išsivystymo rizi­kos veiksnys 5, 6.

Ligos požymiai

Šioms komplika­cijos priskiriamos makroangiopatijos insultas, koro­narinė širdies liga KŠLperiferinių arterijų liga, ce­rebrovaskulinė liga ir mikroangiopatijos retinopatija, nefropatija ir neuropatijakurios yra pagrindinės ne­trauminių galūnių amputacijų ir aklumo, pažengusios lėtinės inkstų ligos LILdėl kurios reikalingos hemo­dializės, priežastys 5.

DKAN yra mažiausiai suprasta ir ištirta CD komplikacija, kuriai pasireiškus stebimas miokardo funkcijos sutrikimas, nors kitų priežasčių, galinčių nulemti miokardo pažaidą, neaptinkama 3, 7. Tarp pacientų, sergančių 1 tipo CD, šios kompli­kacijos dažnis siekia 17 proc.

hipertenzija 1 laipsnis koks slėgis

Tarp DKAN ir mirštamumo nu­statytas stiprus ryšys. Kai kurie autoriai nurodo, kad 8 metus stebint pacientus, kuriems pasireiškė DKAN, ir tuos, kuriems ši komplikacija nenustatyta pacien­tai nesiskyrė amžiumi, lytimi ir CD trukmeDKAN grupėje nustatytas stabilus mirštamumo augimas, pa­lyginti su tais, kuriems DKAN nekomplikavo CD ei­gos 2, 3, 7.

Pacientų, kuriems pasireiškė pažengusi autonominė denervacija ir OH, 5 metų mirštamumas išauga iki 16—35 proc. Patofiziologija Pasireiškus DKAN, išryškėja autonominės nervų sistemos ANS pusiausvyros sutrikimai, kurie nule­mia širdies ritmo variabilumo sumažėjimą ir mikro­vaskulinės kraujotakos pakitimus 3, 7, 8.

Hipergli­kemija lemia simpatinę denervaciją, miokardo auto­nominių neurotransmiterių lygio pakitimus, pažei­džiama neuropeptidų gamyba ir sutrikdomos bioche­minės reakcijos, kuriose šie peptidai dalyvauja.

Ką suėda stresas - DELFI Gyvenimas

Be to, pakinta ir beta adrenoreceptorių tankis membranose. Dėl hiperglikemijos didėja intraląstelinio sorbitolio koncentracija, dėl to ląstelės viduje kaupiasi osmosi­nių dalelių, sumažėja NADPH lygis ir susidaro galu­tiniai glikozilinimo produktai, sukeliantys oksidacinį stresą ląstelėje, aktyvuojantys endoproteazes, pažei­džiantys kraujotaką nerviniame audinyje. Viso to pa­darinys yra nervo hipoksija, išemija ir aksonų dege­neracija bei demielinizacija 1, 3.

Šie pokyčiai molekuliniame lygy­je nulemia miokardo diastolinę autonominė nervų sistema ir hipertenzija, kairiojo skilvelio hipertrofiją KSHmiokardo remodeliaciją, vystosi intersticinė miokardo fibrozė, o galiausiai su­trinka ir kairiojo skilvelio sistolinė funkcija 3, 7, 8.

Edukacinė informacija ir psichologinės konsultacijos Klaipėdoje ir internetu.

Dėl DKAN santykinai dominuojanti autonominė nervų sistema ir hipertenzija nervų sistema aktyvina renino, angiotenzino ir aldosterono sistemą RAASkuri ne tik padidina kairiojo skilve­lio hemodinaminį krūvį ir energinį poreikį, sukeldama natrio susilaikymą ir periferinę vazokonstrikciją, bet taip pat gali tiesiogiai paveikti kardiomiocitus, taip dar labiau sutrikdydama kairiojo skilvelio funkciją 3, 7, 8.

Be gydyti 3 laipsnio hipertenziją, autonominės nervų sistemos sutriki­mas taip pat siejamas su pakitusiu organizmo atsaku į hipoglikemiją.

  • Centrinio veikimo vaistų vieta gydant arterinę hipertenziją LSMU MA Kardiologijos klinika Arterinė hipertenzija yra vienas pagrindinių rizikos veiksnių, didinančių pacientų mirtingumą, dažninančių priešlaikines mirtis dėl širdies ir kraujagyslių patologijos bei skatinančių lėtinės inkstų ligos progresavimą.
  • Gydytojas atlikęs diagnostinį interviu, echoskopiją, fizinio krūvio mėginį ir kitus reikalingus tyrimus paaiškina jog nėra jokių organinių širdies pažeidimų — širdis sveika.
  • Titulinis Hipertenzijos priežastys Manoma, kad tik apie 5 proc.
  • Nepageidaujamos kelionės į tualetą; Alerginės reakcijos.
  • Eleuterokokas nuo hipertenzijos
  • Hipertenzijos slėgio matavimo grafikas

Naujausi moksliniai tyrimai susiejo hipoglikemiją ir autonominės disfunkcijos progre­savimą, tačiau patofiziologiniai mechanizmai, nule­miantys šį ryšį, lieka nežinomi 3, 7—9. Klinikinis pasireiškimas DKAN gali nesukelti jokių simptomų, tačiau būklei tapus simptomine, jai būdingi paūmėjimai ir remisijos 3. Daliai pacientų laikui bėgant simp­tomai labiau neprogresuoja, tačiau kai kurių būklė sparčiai blogėja 3.

Svarbu paminėti, kad pacientai, kuriems pasireiškė DKAN simptomų, dažniausiai kenčia ir nuo kitų diabetinei polineuropatijai būdin­gų sindromų 3.

  1. Vegetacinės nervų sistemos sutrikimai - Hipertenzija November
  2. Hipertenzijos gydymas gydant 2 tipo cukrinį diabetą
  3. Jump to navigation Jump to search Autonominė arba vegetacinė nervų sistema — periferinės nervų sistemos dalis, sudaryta iš neuronųįnervuojančių vidaus organus ir veikiančius nepriklausomai nuo valios.
  4. Hipertenzija Anotacija Senėjimas yra susijęs su simpatinių ir parasimpatinių nutekėjimų į širdies ir kraujagyslių efektoriaus organus disbalansu.

Kliniškai DKAN dažniausiai pasi­reiškia ramybės širdies susitraukimo dažnio ŠSD pakitimu, fizinio krūvio netoleravimu, kardiovas­kulinių rodiklių labilumu chirurginės intervencijos metu, ŠSD hipertenzijos vietos arterinio kraujospūdžio AKS poky­čiais keičiant kūno padėtį ortostatinėmis reakcijo­mispailgėjusiu QTc, nenormaliomis dienos ir nak­ties AKS reakcijomis, nebyliąja miokardo išemija ir diabetine kardiomiopatija 3.

Ramybės tachikardija Ramybės tachikardija yra dažnas DKAN simpto­mas, pasireiškiantis santykinai ankstyvoje stadijoje. Ankstyvoje autonomi­nės disfunkcijos stadijoje pirmiausia sumažėja ŠSD va­riabilumas. Jau vėliau, pažeidus parasimpatinius neu­ronus, vystosi ramybės tachikardija, o ŠSD nuolatos registruojamas apie 90— k. Ligai pažengus, ŠSD nu­stoja kisti, tuomet atsako į išorės dirgiklius nestebima — išsivysto visiška širdies autonominė denervacija 3, 8.

Vis dėlto ramybės tachikardija nėra DKAN spe­cifinis požymis, nes ramybėje dažnesnis nei įpras­ta ŠSD gali būti nustatomas ir kitų būklių metu.

Jei kitos priežastys atmestos, ramybės ŠSD galima naudoti kaip diagnostinį ir prognostinį įrankį tiriant DKAN sergančius pacientus 3, 8. Fizinio krūvio toleravimo sutrikimas Autonominė disfunkcija sutrikdo autonominė nervų sistema ir hipertenzija krūvio toleravimą, nes, jai pasireiškus, sumažėja ŠSD ir AKS autonominė nervų sistema ir hipertenzija į fizinį krūvį, stebima neadekvati širdies mi­nutinio tūrio reakcija į padidėjusį kraujo poreikį au­diniuose 3, 7, 8.

Fizinio krūvio toleravimą taip pat blogina autonominė nervų sistema ir hipertenzija bei sistolinė kairiojo skilvelio dis­funkcija ir gretutinės ligos, tokios kaip KŠL 3, 7, 8.

Ortostatinė hipotenzija Pacientams, sergantiems DKAN, kūno padėties pakeitimas iš gulimosios į stovimąją gali sukelti ne­normalias hemodinamikos reakcijas, tokias kaip hi­potenzija, tachikardija ar net bradikardija 3, 7, 8.

liaudies vaistų nuo hipertenzijos ir aritmijos

Kraujo tūrio sumažėjimas dėl gydymo diuretikais, padidėjusio prakaitavimo, viduriavimo ar pernelyg dažno šlapinimosi bei antihipertenzinių vaistų, pa­vyzdžiui, beta adrenoblokatorių, taip pat insulino, triciklių antidepresantų vartojimas gali paskatinti OH išsivystymą 3, 7, 8. Pastaroji dažniausiai pa­sireiškia galvos svaigimu, nuovargiu, regos sutri­kimais, sinkopėmis, tačiau gali nesukelti ir jokių simptomų 3, 7, 8.

Šis skaičius skirtinguose tyrimuose skiriasi, nes naudojamos skirtingos diagnostinės kraujospūdžio kritimo ver­tės 20 mm Hg arba 30 mm Hg bei tiriamos popu­liacijos taip pat yra nevienodos 3, 7, 8. Posturali­nė OH diagnozuojama, kai pakeitus kūno padėtį iš gulimosios į stovimąją ŠSD padidėja daugiau kaip 30 k.

koks spaudimas turėtų būti su hipertenzija

Nors šio reiški­nio patofiziologinis mechanizmas nėra visiškai aiš­kus, jo buvimas yra nepriklausomas kardiovaskuli­nės rizikos veiksnys, siejamas su padidėjusiu mirš­tamumu 3, 7, 8. QTc pailgėjimas QTc pailgėjimą lemia daugybė priežasčių. Tarp jų širdies simpatinės nervų sistemos disbalansas, įgimti kardiomiocitų metabolinių procesų ir elektrolitų judė­jimo autonominė nervų sistema ir hipertenzija, KSH, KŠL bei genetiniai veiksniai 3, 7, 8.

Grįžtamą QTc pailgėjimą gali lemti hiperinsuli­nemija, hiperglikemija ir hipoglikemija 3, 7, 8. Tuo galima paaiškinti visų šių homeostazės būklių suke­liamą širdies aritmijas provokuojantį poveikį ir stai­gios paciento mirties sindromo patogenezę. Perioperacinės komplikacijos Pacientai, sergantys DKAN, patiria nuo 2 iki 3 kartų didesnę perioperacinio sergamumo ir miršta­mumo riziką, jiems dažniau tenka taikyti gydymą vazopresoriais operacijos metu, šių pacientų anes­tezija dažniau komplikuojasi AKS ir ŠSD suma­žėjimu, o operuojant dažniau nustatoma kliniškai reikšminga hipotermija 3, 7, 8.

Šias reakcijas ga­lima paaiškinti kraujagysles sutraukiančių mecha­nizmų sutrikdymu esant autonominės nervų siste­mos disfunkcijai.

Taip pat perskaitykite